Privatizarea MHC: inca 17 microhidrocentrale pentru iunie 2008

A fost greu pana cand s-a deblocat situatia microhidrocentralelor. Cum cei de la Hidroelectrica aveau pregatite dosarele pentru majoritatea MHC-urilor, procedurile pot sa „curga” acum mult mai lesne. Investitorii am vazut ca literalmente se ingramadesc la aceste licitatii, deci avem toate premisele pentru a se indepli ambitiosul plan de a privatiza inca 86 de microhidrocentrale pana la finalul anului 2008 (dupa cum declara reprezentatii companiei).

Pentru iunie, Hidroelectrica si-a propus sa privatizeze inca 17 microhidrocentrale. Din Business Standard aflam si mai multe detalii despre aceasta noua privatizare

Potrivit directorului general Traian Oprea, initial, decizia companiei viza 29 de microhidrocentrale, insa s-a decis amanarea scoaterii la vanzare a unui numar de 12, pana la reglementarea situatiei juridice a terenului aferent. Microhidrocentralele sunt concentrate in judetele Suceava, Mures si Gorj.  

Timingul acestei privatizari este urmatorul: 

Dosarele de prezentare se pot achizitiona incepand de luni, 7 aprilie.

Depunerea documentatiei de participare se poate face pana pe 6 mai.

Licitatiile propriu-zise vor avea loc in perioada 9-13 Iunie (in cazul in care nu mai apar amanari).

Anuntul de privatizare a fost publicat pe 31 martie si il gasiti reprodus mai jos. (Ar fi bine daca cei de la Hidroelectrica ar pune pe site-ul lor si o versiune download-abila a acestor documente. Cred ca ar fi de folos pentru cei implicati)

ANUNT PUBLICITAR privind OFERTA DE VANZARE ACTIVE prin
LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE (31 martie 2008)
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
S.C. HIDROELECTRICA S.A.


ANUNT PUBLICITAR
privind
OFERTA DE VÂNZARE ACTIVE prin LICITATIE DESCHISĂ CU STRIGARE
SC Hidroelectrica SA, societate comercială cu capital majoritar de stat, aflată în coordonarea
Ministerului Economiei si Finantelor, cu sediul în Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2,
înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/7426/2000, CUI RO 13267213, în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de
aplicare a Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor
comerciale, cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri
pentru accelerarea privatizării aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările
ulterioare, HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pe perioada 2007
-2020, oferă spre vânzare în pachet comun, prin metoda licitatiei deschise cu strigare, următoarele
active structurate după cum urmează:
1) Grup de active-microhidrocentrale din bazinul râului Moldova, jud. Suceava:
MHC FCL Câmpulung, MHC Izvorul Alb, MHC Pojorâta, MHC Sâhla, MHC Arinis, MHC Sadova,
pret pornire: 13.810.856 lei (fără TVA)
2) Grup de active-microhidrocentrale din bazinul râului Dorna, jud. Suceava:
MHC Dornisoara, MHC Vorova, pret de pornire: 11.668.924 lei (fără TVA)
3) Grup de active- microhidrocentrale din bazinul râului Gurghiu, jud. Mures: MHC Fâncel 1, MHC
Fâncel 2, MHC Mesterita, MHC Isticeu, pret pornire: 3.022.300 lei (fără TVA)
4) Grup de active- microhidrocentrale din bazinul râului Oltet, jud.Gorj: MHC Baia de Fier, MHC
Oltet 1, MHC Oltet 2, pret pornire: 12.836.526 lei (fără TVA)
5) Grup de active- microhidrocentrale din bazinul râului Negrisoara, jud. Suceava: MHC Sihăstrie,
MHC Dârmoxa, pret pornire: 4.316.758 lei (fără TVA)
Procesul de licitatie
La procesul de licitatie deschisă cu strigare pot participa numai ofertantii care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de precalificare:
1. Experienta dovedită în domeniul energetic de minim 3 ani;
2. Cifra de afaceri reprezentând echivalentul a minimum 3 (trei) milioane de Euro pentru ultimul
exercitiu financiar incheiat, confirmată prin prezentarea situatiilor financiare auditate, după caz, si a
anexelor aferente în forma înregistrată la autoritătile fiscale competente;
3. Acceptarea si asumarea în mod expres si irevocabil, a obligatiei de a semna un contract de
operare cu S.C. Hidroelectrica S.A., în forma prezentată în Dosarul de prezentare. Acest contract
va înceta la data obtinerii de către cumparator a licentei de producere a energiei electrice.
4. Prezentarea unui plan de afaceri, pentru operarea si reabilitarea/ modernizarea activului grup de
microhidrocentrale, pe o perioada de până la 5 ani, începând cu data transferului dreptului de
proprietate asupra activelor, prin care ofertantul îsi va asuma în mod expres realizarea unui
program de investitii pentru reabilitare, modernizare si dezvoltare tehnologică, din surse proprii,
după cum urmează:
după cum urmează:
2.734.460 lei, fără TVA, pentru grupul de active – microhidrocentrale din bazinul râului Moldova,
jud. Suceava;
613.810 lei, fără TVA, pentru grupul de active-microhidrocentrale din bazinul râului Dorna, jud.
Suceava;
1.904.740 lei, fără TVA, pentru grupul de active – microhidrocentrale din bazinul râului Gurghiu,
jud. Mures;
2.031.000 lei, fără TVA, pentru grupul de active – microhidrocentrale din bazinul râului Oltet, jud.
Gorj;
521.050 lei, fără TVA, pentru grupul de active – microhidrocentrale din bazinul râului Negrisoara,
jud. Suceava.
De asemenea, ofertantul îsi va asuma programul de investitii pentru protectia mediului în
conformitate cu obiectivele si obligatiile de mediu pentru privatizare, stabilite de autoritatea
competentă de mediu, prezentate în Dosarul de prezentare.
5. Acceptarea si asumarea în mod expres si irevocabil a conditiilor contractuale prezentate prin
proiectul de contract de vânzare-cumpărare de active în forma prezentată în Dosarul de
prezentare, inclusiv a sanctiunilor aferente acestora. Aceste conditii contractuale se referă la:
– mentinerea obiectului de activitate potrivit reglementărilor si licentelor emise de ANRE si
statutului societătii;
– preluarea personalului aferent activelor la data încetării contractului de operare al S.C.
Hidroelectrica S.A., cu respectarea obligatiilor si drepturilor decurgând din contractul colectiv de
muncă în vigoare la nivelul S.C. Hidroelectrica S.A. la acea data sau, în situatia în care
cumpărătorul detine licenta de producere a energiei electrice în baza căreia poate exploata si
acest pachet de active, preluarea personalului se va face cu respectarea drepturilor si obligatiilor
ce decurg din contractul colectiv de muncă în vigoare la nivelul S.C. Hidroelectrica S.A. la data
încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
– asumarea de catre cumpărator a obligatiei de a realiza planul de afaceri conform criteriului nr. 4
de precalificare;
– respectarea conditiilor autorizatiilor si licentelor specifice si a drepturilor consumatorilor, cu
respectarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si a celorlalte reglementari în vigoare, precum si a
regulilor prescriptiilor si normelor existente, stabilite si agreate de ANRE, OPCOM si AN Apele
Române, a prescriptiilor energetice operative si a legislatiei de mediu;
– obligativitatea prezentării documentelor solicitate în procesul de monitorizare postprivatizare si
permiterea accesului în incinta activelor a reprezentantilor S.C. Hidroelectrica S.A. pentru
verificare;
Dovada îndeplinirii acestui criteriu se va realiza prin depunerea unui angajament irevocabil (în
forma autentificată de un notar public).
Documentele de participare depuse de ofertanti, prevăzute pentru persoanele fizice si juridice
străine, si mentionate la art. 35 alin. (1) lit. b) si d) liniuta 2 pct. i) si iii) si liniuta 5 din Normele
Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale si a Legii
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin H.G. nr. 577/2002,
cu completările ulterioare, trebuie să indeplinească atât cerintele prevazute la art. 36 alin. (2) din
aceleasi Norme metodologice cât si cele prevăzute de O.G. nr. 66/1999, aprobată, cu modificările
ulterioare, după cum urmează:
– documentele de participare prevăzute pentru persoane fizice si juridice străine la art. 35 alin. (1)
lit. b) si d) liniuta a două pct. i) si iii) si liniuta a cincea din aceleasi Norme metodologice, vor fi
supralegalizate conform art. 2 din O.G. nr. 66/1999, aprobată, cu modificările ulterioare, în situatia
în care statele din care provin ofertantii nu au aderat la Conventia cu privire la suprimarea cerintei
supralegalizării actelor oficiale străine adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În acest caz
formalitatea pe care trebuie s-o indeplinească documentele mentionate este cerinta
supralegalizării de catre autoritatea competentă a statului din care emană documentul.
– documentele de participare prevăzute pentru persoane fizice si juridice străine la art. 35 alin. (1)
– documentele de participare prevăzute pentru persoane fizice si juridice străine la art. 35 alin. (1)
lit. b) si d) liniuta a două pct. i) si iii) si liniuta a cincea din aceleasi Norme metodologice, nu vor
indeplini cerinta supralegalizării conform art. 2 din O.G. nr. 66/1999, aprobată, cu modificările
ulterioare, în situatia ‚în care statele din care provin ofertantii au aderat la Conventia cu privire la
suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În
acest caz formalitatea pe care trebuie s-o indeplinească documentele mentionate este aplicarea
apostilei eliberată de către autoritatea competentă a statului din care emană documentul.
6. Plata Dosarului de prezentare si a Taxei de participare la licitatie, precum si constituirea
Garantiei de participare la licitatie, conform cerintelor din Dosarul de prezentare. (Se vor prezenta
documente care atestă plata Dosarului de prezentare, constituirea Garantiei de participare si plata
Taxei de participare la licitatie).
Notă: detaliile privind criteriile de precalificare se gasesc în Dosarul de prezentare.
Dosarul de prezentare
Dosarele de prezentare‚întocmite de SC Hidroelectrica SA pentru vânzarea fiecărui pachet de
active, pot fi procurate de luni până vineri, începând cu data de 07.04.2008 între orele 9.00 si
15.00, de la sediul SC Hidroelectrica SA.
Dosarul de prezentare va fi eliberat pe baza urmatoarelor documente: (i) dovada achitării pretului
Dosarului de prezentare; (ii) buletin/ carte de identitate sau pasaport al persoanei care ridică
Dosarul de prezentare; (iii) împuternicire din partea persoanei juridice ofertante sau procura din
partea persoanei fizice ofertante pentru persoana care ridică Dosarul de prezentare si semnează
angajamentul de confidentialitate; (iv) angajamentul de confidentialitate semnat de catre persoana
imputernicită la sediul S.C. Hidroelectrica S.A.
Pretul de vânzare al Dosarului de prezentare, pentru un pachet de active, este de 1.500 lei, fără
TVA.
Camera de date
Informatii suplimentare vor fi disponibile in Camera de date organizată la:
– sediul secundar S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Bistrita cu adresa: SUCURSALA
HIDROCENTRALE BISTRITA
Str. Drăghiescu nr.13
Cod RO – 610125
Localitatea Piatra Neamt
Judetul Neamt
Tel. centrală: 0233 – 207.111
Tel secretariat: 0233 – 207.103
Fax: 0233 – 207.130
email: shbistrita@hidroelectrica.ro,
– sediul secundar SC Hidroelectrica SA sucursala Cluj cu adresa: SUCURSALA
HIDROCENTRALE CLUJ
Str. Taberei nr.1
Cod RO – 400512
Localitatea Cluj-Napoca
Judetul Cluj
email : cluj@hidroelectrica.ro
Tel. centrală: 0264 – 207.800
Tel. centrală: 0264 – 207.800
Tel. secretariat 1: 0264 – 207.806
Tel. secretariat 2: 0264 – 207.808,
– sediul secundar SC Hidroelectrica SA sucursala Targu Jiu cu adresa: SUCURSALA
HIDROCENTRALE TARGU JIU
Str. Prelungirea Vasile Alecsandri nr.1
Cod RO – 210185
Localitatea Targu Jiu
Judetul Gorj
email : tgjiu@hidroelectrica.ro
Tel secretariat: 0253 207.206
Tel centrala: 0253 207.201
Fax : 0253 218.670
În perioada 07.04. – 02.05.2008, în conditiile cuprinse în Dosarul de prezentare. Consultarea
documentelor se va face dupa cumpărarea Dosarului de prezentare, plata Taxei de acces la date
si informatii si semnarea Angajamentului de confidentialitate. Programarea vizitelor la Camera de
date se va face de către sucursală.
Taxa de acces la date si informatii pentru un pachet de active este de 500 lei , fara TVA.
Documentele de participare la licitatia deschisa cu strigare
În vederea participării la licitatie, ofertantii vor depune la sediul SC Hidroelectrica SA in plicuri
sigilate, pâna la data limită de 06.05.2008, ora 14.00, acest termen fiind termen de decădere,
urmatoarele documente de participare la licitatia deschisă cu strigare: (i) documentele pentru
îndeplinirea criteriilor de precalificare mentionate mai sus în forma solicitată prin Dosarul de
prezentare, (ii) alte documente în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice aprobate prin
Hotarârea Guvernului nr. 577/2002 în forma solicitată prin Dosarul de prezentare, Sectiunea C,
Taxa de participare la licitatie pentru un pachet de active este de 2.500 lei, fara TVA.
Garantia de participare la licitatie este de :
2.762.171 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Moldova;
2.333.785 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Dorna;
604.460 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Gurghiu;
2.567.305 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Oltet,
863.352 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Negrisoara, si va fi depusă în
conditiile si forma cuprinse în Dosarul de prezentare.
Pentru persoanele juridice române, plata contravalorii Dosarului de prezentare, a Taxei de acces
la camera de date si informatii si a Taxei de participare la licitatie se face în lei, în contul RO15
RNCB 0072 0183 3187 0001 deschis de SC Hidroelectrica SA la Banca Comercială Română
sector 1 sau la casieria SC HIDROELECTRICA SA.
Pentru persoanele juridice străine, plata contravalorii Dosarului de prezentare, a Taxei de acces la
camera de date si informatii si a Taxei de participare la licitatie se face în devize convertibile, în
contul RO63 RNCB 0072 0183 3187 0010 pentru EURO deschis la Banca Comercială Română,
sector 1, la cursul valutar leu/EURO comunicat de Banca Natională a României, valabil la data
achitării acestora.
Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitatie se va face numai în prezenta
ofertantilor si/sau a reprezentantilor legali/conventionali ai acestora, la data de:
ofertantilor si/sau a reprezentantilor legali/conventionali ai acestora, la data de:
– 12.05.2008 – ora 10.00 pentru grupul de MHC-uri din bazinul râului Moldova
– 13.05.2008 – ora 10.00 pentru grupul de MHC -uri din bazinul râului Dorna
– 14.05.2008 – ora 10.00 pentru grupul de MHC-uri din bazinul râului Gurghiu
– 15.05.2008 – ora 10.00 pentru grupul de MHC-uri din bazinul râului Oltet
– 16.05.2008 – ora 10.00 pentru grupul de MHC-uri din bazinul râului Negrisoara
la sediul SC HIDROELECTRICA SA. Verificarea conformitatii documentelor de participare la
licitatie cu cerintele cuprinse în prezentul anunt si instructiunile cuprinse în Dosarul de prezentare
se va face separat de către Comisia de licitatie care până la data de 03.06.2008, ora 18.00 va
intocmi si afisa lista ofertantilor acceptati.
Notă: In cazul neprezentării la sedinta de deschidere a ofertelor, aceasta va atrage eliminarea de
la licitatie a respectivului ofertant si returnarea ofertei acestuia.
Licitatia deschisă cu strigare
Licitatia deschisă cu strigare va avea loc la data de:
– 09.06.2008 – ora 10.00 pentru grupul de MHC-uri din bazinul râului Moldova, la sediul SC
Hidroelectrica SA;
– 10.06.2008 – ora 10.00 pentru grupul de MHC-uri din bazinul râului Dorna, la sediul SC
Hidroelectrica SA;
– 11.06.2008 – ora 10.00 pentru grupul de MHC-uri din bazinul râului Gurghiu, la sediul SC
Hidroelectrica SA;
– 12.06.2008 – ora 10.00 pentru grupul de MHC-uri din bazinul râului Oltet, la sediul SC
Hidroelectrica SA;
– 13.06.2008 – ora 10.00 pentru grupul de MHC-uri din bazinul râului Negrisoara, la sediul SC
Hidroelectrica SA.
Ofertele vor fi întocmite potrivit instructiunilor cuprinse în Dosarul de prezentare. Vânzatorul isi
rezervă dreptul de a-i descalifica pe acei ofertanti care nu au respectat instructiunile de intocmire a
ofertelor.
Prezenta ofertă de vanzare de active se completează cu informatiile si conditiile continute în
Dosarul de prezentare.
SC Hidroelectrica SA isi rezervă dreptul de a modifica, întrerupe, suspenda sau retrage oferta în
orice moment.
Informatiile privind oferta SC Hidroelectrica SA se pot obtine consultând site-ul cu adresa
http://www.hidroelectrica.ro, prin telefon sau prin cerere scrisă adresată domnului Florin Masala -tef
Serviciu Strategie si Privatizare, tel: 021/3032556, fax 021/3074670, e-mail:
florin.masala@hidroelectrica.ro
Notă: zilele de 28, 29 aprilie si 1 mai sunt zile nelucrătoare

Reclame

2 răspunsuri

  1. Ma numesc Silaghi Vasile sunt posesorul unui brevet de inventie medaliat cu bronz la geneva 2004 (www wonderpot .com) . Avand in vedere necesitatea tot mai stringenta a produceri energiei electrice ecologice,am inceput sa dau curs unei idei mai vechi in acest sens .Idea se refera la modificarea unei turbine eoliene intro turbina hidro propulsata de apa, functionand pe principiul turbinelor eoliene . Astfel turbina functioneaza 24 din 24 cu o forta de zece ori mai mare fata de turbina eoliana .Datorita lipsei banilor penru continuarea cercetari sunt nevoit sa apelez la un investitor pe care sa il conving sa investeasca in proiectul meu ,prin cesionarea unor procente din brevet Adresa mea vasile.silaghi@yahoo.com

  2. Dle Silaghi,

    te rog sa-mi da-i un beep la urmatorul nr. 0723147000. Sunt interesat de inventia dvs.
    Multumesc.

    cu stima
    florin bozintan

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: